Llicències de programari Microsoft i VMWare

Amb la voluntat de facilitar solucions digitals als ens locals, i després de molts mesos de feina, el passat octubre de 2020 vam iniciar la licitació d’un acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware.

Els destinataris d’aquest acord marc són totes les entitats que, durant la seva vigència, formin part del Consorci Localret, així com els seus ens dependents.

L’objecte de l’acord marc es divideix en els lots següents:

Lot 1: subministrament i manteniment de programari de Microsoft
Lot 2: subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes
Lot 3: subministrament i manteniment de programari de VMware

Llicències de programari Microsoft i VMWare

En aquest procés actualment es troben homologades les empreses següents:

Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft

1. SEIDOR SOLUTIONS SL (després d’haver rebut notificació de la subrogació en l’actual posició contractual de SEIDOR SA)
2. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL
3. RICOH ESPAÑA SLU
4. SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL

Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes

1. SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de Vmware

1. SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

L’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc es pot efectuar directament a l’empresa que hagi presentat la millor oferta, considerant el descompte ofert específicament de les llicències que s’adjudiquin; o bé convidant a les empreses adjudicatàries de l’acord marc perquè millorin la seva oferta.

Podeu descarregar-vos còpia dels contractes i dels preus unitaris oferts per les empreses adjudicatàries, així com un model d’acord d’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc.

Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb el cap de l’Àrea de Contractació, Joan Bosch (jbosch@localret.cat), i/o amb Cristina Torres (ctorres@localret.cat), de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia.

Preu de les llicències

El preu de les llicències és el resultant d’aplicar el descompte ofert per les empreses homologades (Annex 5.1) al PVP vigent en el moment de signar els contractes derivats.

Proveïdors homologats

LOT 1: Subministrament i manteniment de programari Microsoft

LOT 2: Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes

Als llistats de preus consultar el full Annex 5.1 Descomptes unitaris

SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL

LOT 3: Subministrament i manteniment de programari de VMware

Als llistats de preus consultar el full Annex 5.1 Descomptes unitaris

RICOH ESPAÑA SLU (CONTRACTE NO PRORROGAT)

Sessió de presentació de l'Acord Marc