Aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol

Amb la voluntat de facilitar solucions digitals als ens locals, el novembre de 2021 vam iniciar la licitació d’un acord marc de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció.

Al gener de 2023 s’ha tornat a adjudicar una nova licitació d’aquest acord marc, els destinataris del qual són totes les entitats que, durant la seva vigència, formin part del Consorci Localret, així com els seus ens dependents.

Acord Marc d'Aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol

L’objecte de l’acord marc és la subscripció d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol.    

El pagament del preu de la subscripció podrà ser mensual, anual o plurianual.   

Els components de les plataformes ofimàtiques han de complir amb els requeriments següents: 

 • Tractament de textos: Ha de permetre la creació de documents de manera que es puguin editar col·laborativament (diversos usuaris a la vegada) sense que calgui cap programari específic. 
 • Full de càlcul: Ha de permetre la creació de fulls de càlcul de manera que es puguin editar col·laborativament (diversos usuaris a la vegada) sense que calgui cap programari específic. 
 •  Presentacions: Ha de poder generar presentacions amb vídeos, animacions i transicions de diapositives dinàmiques. Ha de permetre el treball col·laboratiu. 
 • Correu electrònic: Correu electrònic corporatiu per a diferents dominis, amb filtrat avançat de correu brossa (spam), cerca de missatges. Correu electrònic en dispositius mòbils, inclús sense connexió a internet, amb aplicacions per entorns i0S i Android.
 • Missatgeria: Ha de permetre l’enviament de missatges de text o intercanvi d’imatges i vídeos entre els usuaris del servei. Ha de permetre organitzar els diferents xats segons la seva temàtica i ser accessible des de dispositius mòbils iOS i Android.
 • Emmagatzematge: Emmagatzematge al núvol amb la possibilitat d’accedir a la versió més recent de la documentació emmagatzemada des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu, dispositius mòbils inclosos. S’han de poder veure els formats més comuns de documents, imatges i vídeos directament des del navegador web. S’ha de poder compartir arxius o carpetes senceres de forma individual o per equips, amb permisos de treball detallats de forma que es pugui veure, editar i comentar els treballs.
 • Videoconferència: Ha de permetre converses cara a cara entre empleats o tercers mitjançant xat de text, trucada de veu, i videoconferència. Tots els membres que participin en la mateixa conversa, ho podran fer des dels seus escriptoris, fixes o portàtils, tauletes o telèfons mòbils.
 • Calendari: Amb capacitat per organitzar horaris, i crear i gestionar calendaris compartits. Possibilitat d’utilitzar múltiples calendaris per sobreposar-los i veure horaris i activitats ràpidament. Estarà disponible des de qualsevol navegador web i ha de funcionar amb les principals plataformes mòbils. Els calendaris es podran compartir i integrar perfectament amb altres aplicacions. 

 Addicionalment les empreses adjudicatàries han de proporcionar els serveis següents: 

 • Suport tècnic amb tasques de gestió de les llicències dotat d’un horari d’atenció telefònic comprès entre les 9.00h i les 14.00h (de dilluns a divendres) i adreça de correu electrònic per a consultes, incidències i peticions. 
 • Gestió del suport tècnic oficial per a accedir a l’assistència oficial del programari, gestió d’incidències, bugs o vulnerabilitats reconegudes pel fabricant del programari, així com suport 24×7, 365 dies/any, amb accés a l’assistència del propi fabricant. 
 • Pla de capacitació per a la utilització del programari o per a que el seu administrador pugui gestionar els usuaris i grups, les llicències, la protecció dels documents, i si s’escau, des de la consola d’administració de la plataforma proposada.  
 • Servei d’auditoria, amb el preu/hora indicat, orientat a l’anàlisi de la situació de l’entitat i la recomanació de la plataforma a contractar i , si és el cas, el pla de subscripció. 
 • Serveis d’implantació o consultoria, amb el preu/hora indicat, ajustats als requeriments i serveis demandats per l’entitat contractant. 

 L’acord marc tindrà una durada màxima de quatre anys:   

 • Un any de durada inicial
 • Tres pròrrogues d’un any

Preus

PARTNERS DE GOOGLE % Dte. sobre PVP Serveis d’assistència tècnica en auditoria, implantació i consultoria informàtica
ORANGE 35%  55,78€/h
VODAFONE 34,9%  45€/h
TELEFÓNICA 34%  75€/h
INETUM 25%  56€/h
FABRICANT Preu subscripció Serveis d’assistència tècnica en auditoria, implantació i consultoria informàtica
LAYCOS 4,98€/usuari 26,00 €/h

 

Proveïdors homologats

Adjudicataris

ORANGE SPAGNE SAU
Lorreine Iraola, lorreine.iraola@orange.com
Tel. 610 510 315

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SAU
Manuel Cerra Llavat, manuel.cerrallavat@telefonica.com
Tel. 629 207 191
Arturo Castro Briones, arturo.castrobriones@telefonica.com
Tel. 618 518 393

VODAFONE ESPAÑA SAU
Anabel Martín, ana-isabel.martin1@vodafone.com
Tel. 610 51 96 70

INETUM CATALUNÑA SA
Eduardo Conesa, eduardo.conesa@inetum.com
Tel. 610 51 11 16

LAYCOS NETWORK SLU
Estefanía Gonzalez Esteban, estefania@laycos.net
Tel. 810 101 255 Ext. 1456

Sessió de presentació de l'Acord Marc