Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)

Assessorament en contractació electrònica

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

I que el document s’enllaci amb el nom de la guia (Guia per a la contractació electrònica dels ens locals)