Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.

Assessorament jurídic

El Consorci Localret ofereix als tècnics municipals i càrrecs electes locals una informació actualitzada sobre les diferents tecnologies i qüestions que fan referència al desenvolupament de la societat de la informació als municipis.

A més, posa a disposició dels ens locals que formen part del Consorci els seus serveis jurídics per resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat digital.

L’assessorament dels serveis jurídics de Localret als ens locals es concentren, sobretot, en els àmbits següents:

 • El desplegament per part dels operadors de xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat i la tramitació municipal dels denominats “plans de desplegament”
 • Els requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques
 • Les xarxes de comunicacions electròniques sense fils (Wi-Fi)
 • El desplegament de les instal·lacions de radiocomunicació; en especial, les novetats introduïdes per la tecnologia 5G.
 • L’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
 • L’ocupació del domini públic local per les infraestructures i xarxes comunicacions electròniques
 • Dubtes entorn la normativa sectorial de telecomunicacions
 • La tributació dels operadors de comunicacions electròniques
 • L'administració electrònica
 • La contractació de serveis de comunicacions electròniques
 • La contractació agregada de serveis de telecomunicacions.