Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

El Consorci Localret treballa per proporcionar als ajuntaments un actiu, la infraestructura de telecomunicacions, que, al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindrà de titularitat municipal un cop es lliuri a l’ajuntament. Així, pretén dotar a les actuacions urbanístiques de nova creació d’infraestructures de telecomunicacions, amb possibilitat d’accés per a qualsevol operador i en condicions d’equitat entre ells.

Infraestructures de telecomunicacions