Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en l’àmbit de la societat digital i les TIC. Per aquest motiu, atenem consultes en àmbits tant diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, programari lliure, TDT, SIG, Open Office, l’ús de les xarxes socials i les eines 2.0, solucions i productes d’administració electrònica i iniciatives relacionades amb les Smart Cities, entre moltes altres