Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril de 2020 va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET es va iniciar com una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea per, un cop licitat el servei, passar a oferir-se mitjançant la plataforma Zoom. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del Consorci.

La nova plataforma també permet donar servei a sessions municipals excepcionals obertes a un nombre elevat d’assistents, així com els propis webinars del Consorci Localret.

FAQs

Què és Localretmeet?

Localretmeet és una plataforma per a la celebració de reunions a distància dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència per part de les administracions locals a través del sistema de videoconferència Zoom.

Té un cost de llicenciament per als ajuntaments?

No, Localretmeet és una plataforma basada en el sistema de videoconferència Zoom, que és de pagament, però Localret ha dissenyat un sistema de llicenciament flotant que permet compartir un conjunt de llicències entre diversos ens. Això és possible perquè la concurrència de les sessions no és simultània i d’aquesta forma Localret assumeix el cost del servei sense repercutir-ho als seus consorciats.

On es troben els servidors de Localretmeet?

Zoom està configurat per a que les videoconferències del Localretmeet s’enregistrin per defecte a servidors ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Quin és el límit de participants?

Es poden celebrar reunions de fins a 300 participants.

Com puc fer ús de Localretmeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.

He de tornar a donar-me d’alta al servei Localretmeet del Consorci Localret? 

Per continuar gaudint del servei caldrà que sol·liciteu l’alta d’un usuari enviant un mail a localretmeet@webfine.com i localretmeet@localret.cat  indicant les dades següents:

 • Nom de l’Ajuntament o entitat
 • Correu electrònic per activar el compte de Zoom *
 • Nom de la persona de contacte (opcional)
 • Telèfon de contacte (opcional)

*Aconsellem escollir un correu electrònic genèric (compartit) de l’ajuntament.  Es recomana utilitzar un compte de correu que NO estigui associat a un compte de pagament de Zoom.

Quins tipus de llicència hi ha?

Hi ha dos tipus de llicència: bàsica i avançada. Per defecte la llicència bàsica serà la que estarà sempre operativa. Aquesta llicència té limitacions de temps i enregistrament. Per a disposar d’una llicència avançada, quan s’agendi una reunió cal convidar l’equip de suport i posar-se en contacte amb ells per a que se li assigni una llicència avançada i sense limitacions.

Si ja tinc el servei de Zoom (de pagament) amb el compte de correu de l’Ajuntament, què passa? 

En aquest cas, la llicència passaria a tipus Bàsic perdent funcionalitats avançades de Zoom i només seria de tipus avançat quan l’Ajuntament programés un Ple.

Per aquesta raó es recomana utilitzar un compte que NO estigui associat a cap llicència de pagament de Zoom.

Les sessions tenen limitació de temps? 

No. Per a gaudir d’una llicència sense limitacions d’ús i amb totes les funcionalitats de l’aplicació de Zoom, caldrà convidar a la sessió a l’equip de suport:

Caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins de les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe la sessió.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens) i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, en Zoom totes les reunions tenen un identificador únic.

Les sales són privades?

Sí, cada reunió té un identificador (Id) i un codi d’accés tipus:

ID de reunión: 111 2222 3333
Código de acceso: 443511

Les sessions plenàries tenen limitació de temps? 

No, però caldrà que a la reserva de la reunió es faci una estimació de la durada de la mateixa.

Si no es fa la notificació a l’equip de suport, la sessió tindrà una limitació de temps de 40 minuts i dins les seves funcionalitats no hi haurà les opcions de gravar ni retransmetre en directe.

Amb quina antelació he de comunicar la convocatòria de reunió? 

Caldrà enviar la convocatòria de la reunió a l’equip de suport amb 24 hores d’antelació indicant les necessitats de suport tècnic i de retransmissió en directe a través del canal de Youtube del Consorci Localret.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

Per reservar una sessió sense limitació de temps i amb transmissió en directe caldrà notificar mitjançant una invitació a l’equip de suport localretmeet@webfine.com indicant: 

 • El dia, l’hora d’inici i durada estimada de la reunió 
 • ID de la reunió o enllaç. 
 • Codi d’accés a la reunió. 
 • Necessitats tècniques: l’organitzador informarà si la reunió requereix: 
 • suport tècnic: SI / NO  
 • emissió en directe pel Youtube de Localret: SI */ NO 
 • gravació: SI / NO 

* Només per a aquells ens que NO disposen de Canal de Youtube propi i que hagin signat l’acord per a l’ús del canal del Consorci Localret. 

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és l’amfitrió de la sessió l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només l’amfitrió de la sessió. Això no vol dir que l’eina Localretmeet  – Zoom o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Quina aplicació necessito per utilitzar Zoom – Localretmeet?

Per a equips de sobretaula amb Windows, Linux i Mac, com a usuari n’hi ha prou amb fer servir qualsevol navegador. En el cas de l’amfitrió és recomenable descarregar el client d’escriptori de Zoom.

Per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Zoom als respectius markets:

Android

iOS

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Com contacto directament amb l’equip de suport? 

El suport tènic es fa a través de l’empresa Webfine i per contactar amb ells podeu utilitzar els canals següents:

En cas de tenir una queixa o incidència amb el servei o el suport, on puc dirigir-me? 

Al Consorci Localret mitjançant qualsevol dels canals de comunicació següents:

Documentació d’adhesió

MODEL D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS LOCALRETMEET

ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

ANNEX 3 DADES A DONAR D’ALTA A LA PLATAFORMA

ANNEX 4 ENCÀRREC DE TRACTAMENT

MODEL ACORD PLE TELEMÀTIC

Formació Localret Meet - Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=gwjcjYXF56M