Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.

Representació i defensa dels interessos del món local

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • Davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • En consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • En projectes estratègics.