Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.

Facilitació de solucions privades als ens locals

Acord marc per al llicenciament de programari de Microsoft i Vmware que permet als ens consorciats adquirir les llicències i subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de realitzar cap procés de licitació per part de l’administració. Aquest acord marc també inclou la possibilitat de contractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari

Acord de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció composades com a mínim per un tractament o processament de texts, full de càlcul, presentacions, correu electrònic o missatgeria, emmagatzematge, videoconferència i calendari.

Compra agregada de telecomunicacions.

Simplificació de processos, estalvis econòmics, racionalització dels serveis contractats.