Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim

El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

DECIDIM és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització. En aquests espais els participants poden construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències personals. Amb xarxes polítiques com DECIDIM la presa de decisions correspon al conjunt dels seus participants i se supera la lògica de la interacció que ofereixen aquestes xarxes socials corporatives amb el repte de la decisió col·lectiva.

La plataforma DECIDIM s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.