Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.